3.4.b [斷開DNA的魂結!- 輻射污染食品] [基改作物 - 關鍵在自己的選擇!]

video-placeholder
Loading...
查看授課大綱

審閱

4.8(139 個評分)

 • 5 stars
  87.76%
 • 4 stars
  7.91%
 • 3 stars
  2.15%
 • 1 star
  2.15%

教學方

 • Placeholder

  姜至剛 Chih-Kang Chiang

  教授 Professor

探索我們的目錄

免費加入並獲得個性化推薦、更新和優惠。