ויסות רגשי - מרצה אורח פרופ' גל שפס

Loading...
From the course by 特拉维夫大学
מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science
50 ratings
From the lesson
פסיכופתולוגיה - אבחון וטיפול

Meet the Instructors

  • Galit Yovel, PhD
    Galit Yovel, PhD
    Full Prof.
    School of Psychological Sciences & Sagol School of Neuroscience